W zarządzaniu nieruchomościami stawiamy na indywidualne podejście. W zależności od charakteru danej nieruchomości, proponujemy właścicielom ukierunkowane rozwiązania, dzięki którym możliwe jest osiągnięcie wspólnie zamierzonych celów.

Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi

Zapewniamy wszechstronną usługę zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi w zakresie administrowania, obsługi finansowo-księgowej oraz obsługi technicznej.

 • optymalizujemy koszty eksploatacji nieruchomości
 • zapewniamy bezpieczeństwo nieruchomości
 • utrzymujemy porządek i czystość na terenie nieruchomości
 • nadzorujemy prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości w ramach jej bieżącego administrowania
 • podnosimy walory estetyczne oraz wartość rynkową nieruchomości

Pracując na rzecz Wspólnot mieszkaniowych realizujemy cele zarówno Właścicieli nieruchomości, jaki ich mieszkańców.

Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi

Zarządzanie obiektami komercyjnymi (biurowymi, socjalnymi, handlowymi i in.) wymaga ścisłego dopasowania do standardów pracy organizacji, przez którą wykorzystywana jest dana nieruchomość. W tym celu tworzymy indywidualny plan zarządzania nieruchomością w oparciu o wspólne ustalenia. W ramach zarządzania nieruchomościami komercyjnymi zapewniamy:

 • obsługę administracyjną
 • obsługę finansowo-księgową
 • obsługę prawną
 • obsługę techniczną
 • zarządzanie umowami najmu
 • komercjalizację powierzchni

Zarządzanie obiektami przemysłowymi

W zakresie zarządzania obiektami przemysłowymi stawiamy na zwiększanie bezpieczeństwa oraz efektywności produkcji/pracy. Każdą nieruchomość przemysłową analizujemy indywidualnie, biorąc pod uwagę podstawowe potrzeby wynikające z bieżącej eksploatacji, jak również usługi dodatkowe związane z możliwością komercyjnego wykorzystania obiektu przemysłowego. Dokładamy wszelkich starań, aby plan zarządzania nieruchomości przemysłowej był na każdym etapie dostosowany do charakteru realizowanej w niej działalności.