Wzniesienie nowego obiektu jest zadaniem skomplikowanym i wymagającym zarówno specjalistycznej wiedzy, jak również zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa w trakcie wykonywania robót budowlanych. Posiadane kwalifikacje oraz doświadczenie pracowników naszej firmy gwarantują, że wszelkie czynności zostaną wykonane w sposób rzetelny i solidny.

Reprezentujemy inwestora na budowie oraz kontrolujemy aby realizacja budowli była zgodna z:

  • projektem
  • pozwoleniem na budowę
  • określonymi przepisami
  • obowiązującymi normami
  • zasadami technicznymi.

Nasza usługa obejmuje kompleksową obsługę inwestycji, od uzyskania niezbędnej dokumentacji do sprawdzenia i odbioru robót budowlanych, potwierdzenia faktycznie wykonanych prac a także kontrolowanie rozliczeń i kosztów powstałych przy realizacji budowy.