Nieruchomości są cennym, ale i skomplikowanym w swej naturze składnikiem majątku osób prywatnych, przedsiębiorstw i instytucji. ZYSK – Nieruchomości i Inwestycje sp. z o.o., korzystając z fachowej wiedzy i doświadczenia, stawia sobie za cel pomoc klientom w zakresie kompleksowego doradztwa w podejmowaniu decyzji związanych z gospodarowaniem gruntami, budynkami, lokalami oraz innymi obiektami, w szczególności poprzez:

 • wykonywanie analiz,
 • sporządzanie opracowań,
 • formułowanie opinii,
 • przygotowywanie ekspertyz,
 • realizację inwestycji.

W zaprezentowanym powyżej zakresie kompetencji podejmujemy się konkretnych zadań, wśród których należy wymienić:

 • przeprowadzanie kompleksowych analiz rynku nieruchomości,
 • dokonywanie analiz stanu prawnego nieruchomości,
 • wykonywanie opracowań i ekspertyz dotyczących opłacalności różnych form inwestowania na rynku nieruchomości,
 • prognozowanie skutków finansowych uchwalenia lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • doradztwo w wyborze najbardziej dochodowej formy użytkowania nieruchomości,
 • pomoc w przeprowadzaniu procesu zagospodarowania i zarządzania nieruchomości,
 • konsultacje i stałe doradztwo w procesie inwestycyjnym (planowanie, projektowanie, budowanie),
 • inne czynności doradcze na rynku nieruchomości.